Nyheter

REQB i verksamheten

I de flesta olika företag och verksamheter runt om i världen har man behov som skall kommuniceras vidare till rätt människor och projekt för att hitta hållbara lösningar och nå effektivare arbete. Jag fick nyligen lära mig att det finns en utbildning som handlar om just detta och att man efter kursen kan få certifikat. Det kallas reqb och är egentligen en förkortning av de engelska orden requirements engineering qualifications board. Reqb efterfrågas i många sammanhang då utvecklingen av dessa internationella riktlinjer för hur man skall omformulera en verksamhets behov till bra och enkla systemlösningar. Oavsett om det gäller större IT-projekt eller kanske analys av inhämtad information, är det oerhört viktigt att alla vet syfte och behov med vad det är man skall utveckla.

Tydlig vinst

Jag är inte fullt insatt i vinsterna med reqb, men det är tydligt att detta blivit en standard världen över och att det finns många situationer som kräver att man anlitar någon som utbildat sig i reqb för att projekt skall flyta snabbare och för att man skall kunna undvika missförstånd som ofta blir fallet när man inte har klart för sig vad man skall uträtta. På Svenska översätts ofta reqb till kravhantering vilket är en förenkling som till viss del kan missa delar av vad reqb är. I och för sig är det just behovsanalys och kravhantering som är det viktigaste inom reqb, men samtidigt är en utbildning inom reqb någonting som tar upp betydligt mer, och fler områden i en verksamhets behov av lösningar på fel som uppkommit. Jag har tänkt att det skall bli lite mer läsning om reqb för min del, även om jag nu inte har tänkt gå en utbildning. Det är inte fel att känna till mer om någonting som blivit så intressant, omskrivet och hyllat under flera år.