Nyheter

Att rekrytera psykologer till sin verksamhet

Att rekrytera psykolog till sin verksamhet kan vara en utmaning, men också en möjlighet att stärka organisationen och erbjuda bättre service till era klienter eller patienter. Här är några tips på hur man går tillväga för att hitta rätt psykolog.

Var tydlig med era behov

Innan ni börjar leta efter psykologer är det viktigt att ni har klargjort vilken typ av kompetens och erfarenhet ni söker. Behöver psykologen kunna jobba med barn, unga eller vuxna? Ska hen ha specialistkompetens eller räcker grundutbildningen? Genom att vara tydliga med era behov blir det enklare att hitta rätt kandidat. Det finns många olika kanaler för att annonsera efter psykologer. Förutom traditionella platsannonser i dagspress och facktidningar, kan sociala medier och nätverk för psykologer vara effektiva sätt att nå ut till rätt målgrupp. Ju fler kanaler ni använder, desto större chans att hitta den perfekta kandidaten.

Var öppen för olika bakgrunder

Även om ni söker en psykolog med viss specialistkompetens kan det vara klokt att inte stänga dörren helt för sökande med annan bakgrund. En psykolog med bred och varierad erfarenhet kan tillföra nya perspektiv till er verksamhet. I annonsen bör ni lyfta fram vad som gör just er verksamhet till en attraktiv arbetsplats, till exempel möjligheter till kompetensutveckling, handledning, flexibla arbetstider eller ett starkt team. Ju mer ni kan locka med, desto större chans att rekrytera topptalanger.

Var noga vid urvalet

När ansökningarna väl börjar rulla in är det viktigt att ni har en genomtänkt process för att gallra bland kandidaterna. Använd gärna både CV, personligt brev och intervjuer för att få en så heltäckande bild som möjligt. Referenser är också värdefulla. Se rekryteringsprocessen som ett tillfälle att marknadsföra er själva som attraktiv arbetsgivare. Genom professionellt bemötande och tydlig kommunikation under ansökningsförfarandet kan ni stärka er employer branding.

Investera i introduktion av personal

När ni väl hittat rätt psykolog är nästa steg att se till att hen trivs och blir produktiv så snabbt som möjligt. En gedigen introduktion, med både utbildning och mentorskap, ökar chansen att rekryteringen blir lyckosam i längden. Genom att tänka igenom processen och satsa på att hitta den perfekta matchningen ökar ni chanserna att lyckas med rekryteringen. En kompetent och engagerad psykolog kan bli en ovärderlig tillgång i er verksamhet.