onlinemarknadsföring

Förstå Syftet med en Pressrelease

En pressrelease är ett kraftfullt verktyg för att kommunicera nyheter och händelser från ditt företag till media. Syftet är att fånga journalisternas uppmärksamhet och ge dem tillräckligt med information för att skapa en nyhetsartikel.

En välformulerad pressrelease kan öka ditt företags synlighet, förbättra dess offentliga bild och locka potentiella kunder.

Därför är det viktigt att förstå grunderna i hur man skriver en pressrelease som står ut. Att skriva en effektiv pressrelease innebär att man måste fokusera på klarhet, precision, och relevans. Att berätta en engagerande historia samtidigt som man presenterar fakta på ett lättillgängligt sätt är nyckeln till framgång.

Hur Skriver Man en Pressrelease – En Steg-för-Steg Guide

 • Identifiera Nyhetsvärdet
  • Vad är den händelse eller produkt som du vill annonsera?
  • Varför är detta av intresse för media och deras läsare?
 • Skapa en Fängslande Rubrik
  • Rubriken ska vara kort, beskrivande och locka till läsning.
  • Använd aktiva verb och koncis språk.
 • Den Första Paragrafen: Vem, Vad, Var, När och Varför
  • Sammanfatta nyheten i den första paragrafen.
  • Ge de viktigaste detaljerna och svara på de grundläggande frågorna.
 • Utveckla Berättelsen
  • Ge bakgrundsinformation och detaljer som stödjer huvudbudskapet.
  • Inkludera citat från relevanta personer för att ge trovärdighet.
 • Avslutande Stycke
  • Summera informationen och inkludera en uppmaning till handling om så är lämpligt.
  • Ge kontaktuppgifter för ytterligare frågor.
Element Beskrivning Exempel
Rubrik Kort och engagerande sammanfattning av nyheten. Nytt Innovativt Produktlansering
Första Paragrafen Vem, vad, var, när och varför. Stockholm, 25 mars – XYZ företag lanserar en ny produkt som förändrar branschen.
Citat Personliga åsikter eller kommentarer från relevanta individer. ”Denna produkt representerar en milstolpe för vårt företag,” säger VD Anna Svensson.
Kontaktinformation Information för media att ta ytterligare kontakt. Presskontakt: Johan Karlsson, Presschef, [email protected], 070-123 4567

Effektiv Kommunikation – Konsten att Skapa en Övertygande Pressrelease

En pressrelease är ett avgörande verktyg i den moderna kommunikationsarsenalen, designad för att fånga journalisternas uppmärksamhet och sprida nyheter om ditt företag. Det handlar inte bara om att informera – en pressrelease ska inspirera skribenter att dela din berättelse. Att skriva en som sticker ut kräver insikt, precision och en förståelse för mediernas behov. En effektiv pressrelease kan kraftigt öka ditt företags synlighet, förädla dess offentliga image och dra till sig nya potentiella kunder. Att bemästra konsten att skriva en pressrelease är därför en ovärderlig färdighet för alla som vill nå ut med sitt budskap.

 1. En pressrelease är ett essentiellt kommunikationsverktyg för att nå ut till media.
 2. Det primära syftet är att väcka intresse och ge journalister material för nyhetsartiklar.
 3. En välformulerad pressrelease kan öka företagets synlighet och förbättra dess image.
 4. Att skriva en pressrelease som står ut kräver förståelse för mediernas behov och hur man engagerar dem.
 5. Effektiva pressreleaser kan även attrahera nya kunder och skapa affärsmöjligheter.

Skapa en Lockande Rubrik

Rubriken är det första som läsaren ser och därför är det avgörande att skapa en lockande och informativ rubrik. Den ska vara kort och koncis, helst inte mer än en rad, och bör inkludera den mest intressanta delen av din nyhet. En bra rubrik lockar journalisten att fortsätta läsa och ger en snabb översikt av pressreleasens innehåll.

Den Första Paragrafen – Svara på de Viktiga Frågorna

Den första paragrafen i din pressrelease är avgörande. Den ska svara på de klassiska nyhetsfrågorna: Vem? Vad? När? Var? Varför? och Hur? Genom att omedelbart ge svar på dessa frågor ger du journalisten en klar bild av händelsens betydelse. Denna del av pressreleasen bör vara så informativ och fängslande som möjligt för att uppmuntra vidare läsning.

Andra Stycket – Ge Djup och Detaljer

I det andra stycket bör du ge mer detaljerad information om händelsen eller produkten. Det kan inkludera bakgrundsinformation, statistik, citat från nyckelpersoner eller specifika exempel som illustrerar nyhetens betydelse. Det är här du kan utveckla storyn och ge läsaren en djupare förståelse för ämnet.

Infoga Citat för Personlig Touch

Citat lägger till en personlig touch och ger pressreleasen större trovärdighet. Inkludera citat från företagets ledare, experter inom området eller nöjda kunder. Se till att citaten är relevanta och bidrar till berättelsen. Ett starkt citat kan ofta bli den del av pressreleasen som media väljer att lyfta fram i sin rapportering.

Avslutande Paragrafer – Ytterligare Information och Call to Action

I de avslutande paragraferna kan du inkludera ytterligare information som inte är lika kritisk men fortfarande relevant för historien. Detta kan vara information om företaget, kommande evenemang eller hur man kan få mer information. Avsluta med en call to action som uppmanar läsaren att besöka din webbplats, delta i ett evenemang eller på annat sätt engagera sig i ditt företag.

Boilerplate – Företagsinformation

Varje pressrelease bör avslutas med en boilerplate – en kort paragraf som ger grundläggande information om företaget. Detta bör inkludera företagets storlek, bransch, vision och uppdrag samt kontaktinformation för ytterligare frågor. Tänk på boilerplate som företagets visitkort i slutet av pressreleasen.

Redigering och Korrekturläsning

Innan du skickar ut din pressrelease, se till att noggrant redigera och korrekturläsa texten. Grammatiska fel och stavfel kan minska trovärdigheten och professionalismen i ditt meddelande. Ta dig tid att granska varje del av pressreleasen och överväg att låta någon annan läsa igenom den för att fånga upp eventuella misstag du kan ha missat.

Distribution – Nå Rätt Mottagare

Att skriva en pressrelease är bara halva jobbet – distributionen är lika viktig. Identifiera de mediautgåvor och journalister som är mest relevanta för din nyhet. Använd e-post, pressrelease-distributionstjänster och ditt professionella nätverk för att se till att din pressrelease når rätt personer. En välriktad distribution ökar chanserna för att din nyhet får den uppmärksamhet den förtjänar.