webbapplikationer

Utveckling av webbsidor

Webbutveckling är processen för att skapa webbplatser. Det inkluderar tekniska element som kodning och programmering, samt kreativa aspekter som användarupplevelse (UX) och design. Internet kommer inte att försvinna inom den närmaste tiden, och det är portalen och den primära metoden för anslutning, forskning, utbildning och underhållning för en stor del av världens befolkning. Därför måste det ständigt utvecklas för att möta de ständigt föränderliga behoven hos sina användare, och det är där webbutvecklare kommer in i bilden.

För att utveckla en webbplats använder webbutvecklare tre viktiga programmeringsspråk: HTML, CSS och JavaScript. Det första av dessa, HTML, sätter den grundläggande ramen för en sida. Det andra, CSS, tar hand om stilen för en viss uppsättning sidor. Och det sista, JavaScript, möjliggör mer avancerad interaktivitet och funktionalitet på en webbplats.

<Även om kodningen är det som webbutvecklare är kända för, är det viktigt att komma ihåg att de också arbetar nära kunder och designers för att förstå målen med ett projekt innan det tekniska arbetet börjar. De måste också testa olika funktioner på en webbplats för att se till att den fungerar korrekt, spåra prestanda när den går live och utföra löpande underhåll.Webbutveckling är ett område som alltid förändras och expanderar för att möta användarnas behov, så det är inte ovanligt att webbutvecklare går med i professionella organisationer för att hålla sig uppdaterade om de senaste verktygen, trenderna och möjligheterna som finns tillgängliga för dem. Dessa grupper hjälper också till att forma branschen genom att sätta professionella standarder och förespråka på uppdrag av sina medlemmar.

Utveckling av webbsidor – vad du behöver veta

Ett företags webbplats är en av de viktigaste online-tillgångarna det har – och inte bara för varumärkesändamål. Det är en viktig kontaktpunkt för potentiella kunder, som ofta vänder sig till webben för att få mer information om vad ett företag gör och erbjuder. Men att skapa en bra webbplats är inte alltid lätt. Det finns många faktorer att ta hänsyn till, och en hel del kodning är inblandad. För det första är det nödvändigt att skapa en färdplan för webbplatsens utvecklingsprocess. Det kan vara så enkelt som en skiss på whiteboard eller ett wireframe-verktyg som Framer, Invision eller Slickplan. En wireframe är en visuell karta som visar var text och bilder kommer att placeras på enskilda webbsidor, vilket ger både dig och dina utvecklare en tydlig uppfattning om vad du föreställer dig för din webbplats.

Näst kommer den faktiska kodningen. Det finns olika kodningsspråk för front-end och back-end på webbplatser, och varje språk har sin egen uppsättning verktyg och programvara. Front-end-kodspråket HTML anger till exempel den grundläggande strukturen för en webbsida och är nödvändigt för alla webbplatser. Andra kodningsspråk som Cascading Style Sheets (CSS) hanterar sidornas estetik och är kompatibla med alla webbläsare. Och JavaScript är pricken över i:et – det gör det möjligt för utvecklare att lägga till funktionalitet och interaktion i sina webbapplikationer. Det är så webbplatser kan bli progressiva webbappar, eller PWA:er, som fungerar ungefär som inbyggda mobilappar.

Grunderna för utveckling av webbapplikationer

Utveckling av webbapplikationer innebär att man bygger en webbaserad programvara. Det är också känt som Progressive Web App (PWA) Development eller Progressive Web Design (PWD). Medan en traditionell webbapp körs i en webbläsare, ger en PWA användarna en inbyggd mobilliknande upplevelse utan att de behöver ladda ner den från Play Store. Webbappar blir allt populärare för både företag och privatpersoner. Exempel är LinkedIn, Basecamp, MailChimp och många fler.

Det första steget i att skapa en webbapp är att identifiera ett problem som behöver lösas. Detta kommer att ge drivkraften bakom din app och avgöra hur du bygger den. De bästa apparna bygger på innovativa idéer som löser problem som nästan alla ställs inför dagligen.

När idén har validerats och undersökts kan du påbörja utkastsprocessen. Under denna fas måste teamet bestämma appens arkitektur. Detta inkluderar att bestämma vilka programmeringsspråk som ska användas för front-end- och back-end-utveckling samt att välja ramverk, databas och värdtjänst. Till sist kommer teamet att skapa en klickbar prototyp och testa den med potentiella användare för att få värdefull feedback. Detta kan hjälpa till att rensa bort eventuella buggar och se till att slutprodukten är så effektiv och användarvänlig som möjligt.

När webbapplikationen är klar kommer ett testteam för kvalitetssäkring (QA) att ansvara för att testa den. Detta kan innebära en kombination av automatiserad och manuell testning för att identifiera eventuella fel i koden samt säkerhetsproblem. QA-teamen kan också testa applikationen med avseende på prestanda, användargränssnitt och användarupplevelse samt kompatibilitet med olika enheter och webbläsare.

Kurser i webbutveckling med PHP

PHP är ett kraftfullt skriptspråk som fungerar hand i hand med HTML. Det är lätt för en nybörjare att lära sig och det erbjuder många avancerade funktioner för en professionell programmerare. PHP-kod styr webbplatsens tolk och kan validera, hantera och bearbeta HTML-formulär, hantera variabler och order och associativa arrayer samt exekvera kodloopar. Våra PHP-kurser ger en grund för dessa funktioner och mer, samtidigt som de introducerar de mer avancerade verktygen och teknikerna som gör PHP till en kraftfull plattform för webbutveckling.

PHP har en enorm communitybas och stöds väl av många bibliotek, ramverk (som Laravel, Symfony och CakePHP) och tillägg. Det är också öppen källkod och gratis att använda, vilket är tilltalande för utvecklare eftersom det kan hjälpa till att kontrollera kostnaderna. Skalbarheten är ett annat dragplåster för många företag som vill anställa PHP-webbutvecklare för sitt projekt eller sin verksamhet. Det kan enkelt anpassas till större organisationer eller kommersiella projekt, och det kan hantera backend-uppgifter som datainsamling, omdirigering och integration med mobilapplikationer.

PHP är dessutom kompatibelt med alla större operativsystem – inklusive Windows, Mac OS och Linux. Dessutom är det plattformsoberoende och körs på de flesta webbservrar. Detta gör det till ett flexibelt alternativ för att utveckla och distribuera webbappar som fungerar på flera plattformar, enheter och webbläsare. För att få ut mesta möjliga av denna flexibilitet måste du dock vara bekant med en rad andra tekniker och utvecklingsmetoder. Dessa inkluderar:

Steg för utveckling av webbappar

  • Webbappar används för allt från att ringa till att beställa pizza.
  • Innan du börjar utveckla är det viktigt att validera din appidé och förstå dess omfattning.
  • Nästa steg är att välja rätt tech stack – front-end och back-end ramverk och tekniker.
  • Det är också dags att göra en wireframe och en prototyp av appen.

Så här bygger du en webbapp från grunden

Att utveckla en webbapplikation är en av de viktigaste digitala lösningarna för många företag idag. Trots att det råder hård konkurrens i alla branscher är det bästa sättet att uppnå sina affärsmål fortfarande att skapa en unik lösning med en gedigen uppsättning funktioner. Att veta hur man bygger en app kan dock vara en utmaning.

Det första steget i utvecklingsprocessen är att identifiera ett problem som ska lösas av din applikation. Detta kan göras genom att genomföra användarundersökningar eller genom att observera människor i din omgivning och identifiera de problem som de står inför. Det här steget i produktutvecklingsprocessen är avgörande eftersom det ger insikt i användarna, deras problem och problemets omfattning – allt detta påverkar den tekniska inriktningen för appen.

När du har en klar uppfattning om vilket problem din app ska lösa kan du börja med att skissa på det. Det kan göras med papper och penna eller med ett designverktyg som Bubble eller NoCode. Skisserna behöver inte vara perfekta eftersom målet är att kommunicera dina idéer till ditt team och att se till att arbetsflödet är meningsfullt.

Nästa steg är att skapa en wireframe. Detta är en mer detaljerad version av din skiss, och den innehåller gränssnittets layout, visuella element och funktionalitet. Du kan lägga till ytterligare interaktivitet i dina wireframes för att säkerställa att de ser ut och beter sig som en riktig webbapp. Det här är ett bra sätt att testa ditt koncept innan du börjar koda.