latest

Moderna tekniska framsteg inom handel och industri

Många sektorer av vår ekonomi är i behov av företagsinnovation. Ekonomer forskar för närvarande om hur vissa branscher gör inför moderna tekniska framsteg. En av dessa sektorer är inom tjänstesektorn. Tjänsteinnovation är nödvändigt för att både bevara och utveckla serviceindustrin inför den föränderliga tekniken.

Handel och industri division har lagt ut en studie som tittar på service innovation innebär att upprätthålla nuvarande nivåer av leverans av tjänster, samtidigt som de expanderar för att möta de nya konsumenternas preferenser. Denna typ av innovation är avgörande i vår värld eftersom det blir allt svårare att förnya nya produkter och tjänster. Programvaran, enheterna och den fysiska infrastrukturen som gör att dagens moderna företag kan fungera förändras ständigt för att anpassa sig till dagens konsumenters många olika behov.

Nya produkter och nya idéer

Regeringen letar efter sätt att mäta omfattningen av innovation inom tjänstesektorn för att bidra till att sporra till nya förändringar i form av nya innovationer. Om det finns innovation i tjänstesektorn kan det innebära att nya idéer är under utveckling eller att det finns en ny produkt i utveckling. Innovation inom service och handel och industri innebär emellertid också att skapa nya arbetstillfällen och nya sätt att generera inkomster. Ett exempel på tjänsteinnovation inom tjänstesektorn är den tekniska platsen där den används. Till exempel har användningen av bredband för att leverera mobiltelefontjänst tillämpats i många landsbygdsområden och avlägsna områden i ett försök att utöka servicen till landsbygdsområden som tidigare inte betjänats. Tekniken förändrar också hur olika branscher fungerar. Ett exempel på denna typ av innovation är nya framsteg inom robotteknik. Robotteknik används för att ersätta mänskligt arbete i många branscher. Automatisering är en annan typ av tjänsteinnovation som gör det möjligt för företag att spara pengar genom att låta dem spara tid och resurser. Tjänster som är mycket viktiga för dagens moderna företag automatiseras nu, till exempel administrativa uppgifter som används för att driva daglig drift av företaget.

Ny utrustning kan också betraktas som en form av tjänsteinnovation. Tänk på hur det skulle vara om en ny bil uppfanns idag istället för 1890. Om en bil infördes för att ersätta manuellt arbete då uppenbarligen detta skulle förändra det sätt som företagen drivs. Innovationen inom tjänstesektorn är inte begränsad till en sektor. Det ses i alla typer av tjänster som hälsa-och sjukvård, utbildning, detaljhandel, och även brottsbekämpning. En tjänst kan anses vara innovativ om den ger en ny användning av teknik. Oavsett om det är en ny produkt eller ny innovation är det fortfarande en tjänst. När vi tänker på innovation måste vi komma ihåg att det är en viktig del av vår framtid. Vi måste se till att våra medborgare har tillgång till samma varor och tjänster som vi gör. Det är tjänstesektorns roll att hålla sina innovatörer och uppfinnare i näringslivet så att vårt samhälle fortsätter att utvecklas.

För vidare information om näringslivet, se denna sida skapamobilsida.se.