Bloggen

Det finns många artiklar om fotografering, här kan du läsa om vad du skall tänka på när du fotograferar ett bröllop.

”Rätt plats för bröllopsfoto

Hur väl en miljö lämpar sig för foto beror i hög grad på rådande ljusförhållanden. Försök därför att reka miljöer i samma ljus, alltså ungefär samma tid på dagen, som fotograferingen ska ske. Se till att gardera dig för oväntat väder. Om det finns risk för ett mycket starkt solljus, titta då på en lite skuggigare plats på förhand, som kan lämpa sig väl för ett bröllopsfoto. Förbered dig även för regn och reka en skyddad plats.”

Läs hela blogginlägget här!

Bloggen

”Tarot

Det allt större intresset för tarot och för vägledning med hjälp av dessa kort, är någonting som blivit påtagligt större under senare år. Tarot är ett fenomen vars ursprung vi inte känner till, och det finns en uppsjö tankar om varifrån denna teknik härstammar. Genom åren har mystiken kring tarotkort och tarottydning blivit allt tätare och ju fler som forskar i korten och hur man kan använda dessa i sin vardag, desto djupare förståelse och större spridning är det fråga om. För den som vill lära sig att lägga tarot finns det en uppsjö kurser och böcker i ämnet. Man kan snabbt förstå grunderna i denna teknik, men att sedan kunna tyda korten på ett effektivt och bra sätt är någonting annat. För att hitta budskapen krävs stor hängivenhet och ett intresse som inbegriper såväl arbete med teknikerna som med den mediala aspekten av arbetet.”

Läs vidare här!

Bloggen

Skall man hitta en faktor som är viktigare än andra när det kommer till att ta fram bra strategier för kampanjer och sidor man använder till försäljning och marknadsföring, är det att känna till läsarnas beteenden på internet. Det finns en uppsjö verktyg att ta hjälp av och därtill en kår men skickliga och erfarna konsulter och webbyråer. Det är viktigt att man gör skillnad på vanlig, traditionell, marknadsföring och marknadsföring som man gör på internet.

Vi tar emot informationen på helt olika sätt beroende på om det är fråga om digital eller analog marknadsföring. På internet finns dessutom möjligheter som man inte har med den analoga versionen. En av fördelarna med att utveckla webbstrategier är att man kan slussa besökaren från ett steg till nästa. Detta behöver inte vara övertydligt på något vis. Istället handlar det om att påverka valet och göra att det blir lätt och naturligt att följa ett visst mönster. Om besökaren är målmedveten och känner till vad det är för någonting han eller hon är ute efter, skall det dock alltid vara lätt att nå dit. Besök den här sidan om du vill analysera hur webbplatsen fungerar i sökmotorer.

Bloggen

Att resa är idag en relativt politisk fråga. Många ifrågasätter kanske inte själva resandet i sig, utan hur vi tar oss dit. Flyget är inte hållbart i det långa perspektivet och kanske måste vi se oss om efter andra alternativ för att ta oss fram. Tåget är inget dåligt alternativ. Att resa med tåg är njutbart på många sätt. Du har tid att titta på landskapet utanför och du kan göra saker under resan som att läsa eller jobba. Att resa med tåg är bekvämt och många gånger är det billigare än flyget. När fler och fler människor väljer att resa med tåg så kommer det med allra största sannolikhet att bli enklare att ta tåget på din resa. För information om resor besök resebeskrivning.se.

Bloggen

Avanza Pension varnas av Finansinspektionen och kommer att få betala 35 miljoner kronor i sanktionsavgift. Finansinspektionens utredning visar att Avanza Pension inte skött sina åtaganden enligt flera centrala delar av regelverket sedan 1 januari 2016. Det är på tre punkter som Finansinspektionen granskat Avanza Pension. Man har tittat på bolagets…vidare till artikeln här

Bloggen

Det växande intresset för ekologiska kläder och varor är någonting som blivit klart större under senare år. Allt fler väljer att fokusera på ekologiska alternativ och man kan se ett skifte i butikshyllorna var allt fler väljer att tillhandahålla produkter som inte haft samma belastning på miljön som andra alternativa varor. Det är kunden som bestämmer vad som skall finnas på hyllorna och man kan se en trendväxling inte bara i butikerna utan också som en filosofi vilken driver allt fler bolag att hålla sig till miljövänliga produktioner. Det finns en stor fördel i att kunna fronta den ekologiska metoden och ambitionen i företaget. Mer info på bloggen nokki.se